Newsletter

Máte záujem o novinky? Zadajte tu Vaš email

SpäťHlavná strana / Katalóg / Ochrana proti pádu / Periodické kontroly - revízie
Ochrana proti pádu

Periodické kontroly - revízie (12)

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods. 5.2. predpisuje

- OOPP proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov.

- Skúška OOPP proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav.

Tieto revízie sa vzťahujú na všetky OOPP, ktoré pracovníka priamo ochraňujú pred pádom. Revízie vykonáva odborne spôsobilý revízny technik, ktorý po kontrole vystaví protokol o spôsobilosti ďalšieho používania daných OOPP. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať mailom info@oopp.sk alebo telefonicky 0948 00 84 51