Newsletter

Máte záujem o novinky? Zadajte tu Vaš email

SpäťHlavná strana / Články / Normy pre ochranu proti pádu

Normy pre ochranu proti pádu

21.5.2012


STN EN 363 83 2621 osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky- systémy na zabránenie pádu. Táto norma
je slovenskou verziou EN 363: 2002. Európska norma EN 363: 2002 má postavenie slovenskej technickej normy.
EN 364 Skúšobné metódy.
EN 365 Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické kontroly, značenie a balenie.
EN 353-1 Pohyblivé záchytné zariadenia na tuhom kotviacom vedení.
EN 353-2 Pohyblivé záchytné zariadenia na pružnom kotviacom vedení.
EN 354 Spojovacie prostriedky.
EN 355 Tlmiče pádu.
EN 358 Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy.
EN 360 Samonavíjacie zachytávače pádu.
EN 361 Zachytávacie postroje.
EN 362 Spojky- Karabíny.
EN 813 Sedacie postroje.
STN EN 341+AC+A1 (83 2613) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zlaňovacie zariadenia.
STN EN 365 (83 2623) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na
použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie.
STN EN 361 (83 2614) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy.
STN EN 355 (83 2616) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu.
STN EN 358 (83 2617) Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z
výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy.
STN EN 360 (83 2618) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie zachytávače pádu.
STN EN 353-2 (83 2619) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia
vedeného typu na pružnom kotviacom vedení.
STN EN 353-1 (83 2619) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 1: Záchytné zariadenia
vedeného typu na pevnom kotviacom vedení.
STN EN 363 (83 2621) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy na zabránenie pádu.
STN EN 364+AC (83 2622) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Skúšobné metódy.
STN EN 365 (83 2623) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na
použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie.
STN EN 1891 (83 2627) Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom.